^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันตรุษจีน

     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนประจำปี  2563  ขึ้น  ในวันพุธที่  15  มกราคม  2563

โดยภายในงาน  มีการจัดบู๊ทกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน  รวมถึงแสดงถึงวัฒนธรรมต่างๆ  ของ

ประเทศจีน  และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที  และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการ

แข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน

82131158 2846862825334571 4804673514810376192 o

 


ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.