^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กีฬาวันครู 2563 อำเภอพานทอง

     ในช่วงบ่ายวันที่  16  มกราคม  2563  นางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย  นำคณะครูโรงเรียนพานทอง

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  เนื่องในโอกาสวันครู  อำเภอพานทอง  โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง

ครูจากทุกโรงเรียน  ในเขตอำเภอพานทอง  

82106523 10156507737930771 8466587336031862784 o

 


ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.