ที่อยู่โรงเรียน

65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย

โทรศัพท์

038-206000
(แฟกซ์) 038-206007

อีเมล

pantongschool1@gmail.com

แผนที่โรงเรียนพานทอง